CENNIK

Poniżej przedstawiono skrócony cennik, dzięki któremu możliwe będzie orientacyjne wyliczenie ceny za usługę.PRZEPRASZAM STRONA W PRZEBUDOWIE

Wyliczona cena może nie być ceną ostateczną, gdyż na jej zmianę może mieć wpływ dokładne rozpoznanie miejsca wykonania usługi (warunki techniczne) oraz doprecyzowane i uszczegółowione preferencje zamawiającego.
Roboty nie wymienione powyżej zostaną wycenione indywidualnie i uzgodnione z zamawiającym w trakcie wizji lokalnej na obiekcie

Przedstawione kwoty zawierają 8% podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla niektórych rodzajów prac podatek zależy od miejsca ich wykonania lub powierzchni domu (większej niż 300 m kw.) i może wynosić 23%, co wpłynie na zwiększenie podanych cen.


Przedstawione ceny mają charakter informacyjny, mogą być przedmiotem dalszych negocjacji i uzgodnień zatem nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.