GALERIA

PRZED NAPRAWIĄ  Instalacja videofonowa - niepewne złącza śrubowe   PO NAPRAWIE  Instalacja videofonowa - usunięto zbędne połaczenia rozłączne, zlutowane i zabezpieczone połączenia  

PRZED NAPRAWĄ  Instalacja videofonowa - niepewne i zbędne złącza śrubowe   PO NAPRAWIE  Instalacja videofonowa - zlutowane i zabezpieczone połączenia  

Instalacja TV   Układ sond pomiarowych  

ROZDZIELNICA widok z zewnątrz   ROZDZIELNICA widok wnętrza - układ sterowania pompą  

Złącze instalacji odgromowej   Antena TV-SAT  

,

JAK POWSTAJE DOBRY UZIOM PRĘTOWY


Elementy uziomu   Pręt przygotowany do wbijania   Wyprowadzona bednarka  
Złącze bednarka - uziom   Zabezpieczone złacze   Zabezpieczone złącze  

Uzyskane wartości rezystancji: Wbity 1 pręt - 1180 om, wbite 2 pręty - 235 om, wbite 3 pręty - 31,1 om, wbite 4 pręty - 25,3 om, zasypany uziom - pomiar w złączu kontrolnym - 22,7 om

,

USZKODZENIA ELEKTRYCZNE


Wypalone styki oraz zwęglona izolacja przewodu   Zardzewiałe złącze - czas na wymianę  
Błędne podłączenie przewodu PE   Ochrona IP na taśmę izolacyjną   Wypalony stycznik   Nie zabezpieczone przewody pod napięciem   Cieplne skutki długotrwałego przeciążenia   Stopiona i zwęglona złaczka   Czas w ciepełku na odpoczynek...   Wybuch kondensatora w silniku