DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RUDKAN Instalacje Andrzej Rudkiewicz 45-532 Opole, ul. Szaniawskiego 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz wykonania obowiązków rachunkowo podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. Dane mogą także być wykorzystane do umieszczenia ich na dokumentach tj. oferty na wykonanie danej usługi, zamówione protokoły z pomiarów lub ekspertyzy techniczne, wnioski do instytucji zewnętrznych w sprawach związanych z wykonywanym zadaniem po udzieleniu pełnomocnictwa oraz do przedstawienia indywidualnej oferty reklamowej, umożliwienia sprawnych kolejnych kontaktów, itp. Dostęp do Państwa danych będzie posiadała firma współpracująca prowadząca usługi podatkowo – księgowe oraz właściciel firmy RUDKAN Instalacje. Państwa dane będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku proszę o kontakt poprzez pocztę e-mail lub w tradycyjnej formie pisemnej listem na adres firmy. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez firmę RUDKAN Instalacje Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą nigdy wykorzystywane do profilowania klienta oraz zautomatyzowanych akcji reklamowo marketingowych.