O FIRMIE

Specjalizuję się w wykonywaniu instalacji występujących w budownictwie jednorodzinnym.

Preferuję wykonywanie instalacji z dobrych materiałów i podzespołów uznanych producentów, gdyż tylko takie rozwiązanie pozwala na wieloletnią bezawaryjną ich pracę.

Zanim zdecydujesz o rezygnacji z moich usług mając za wyznacznik wyłącznie cenę, zastanów się czy warto za pewien czas rozkuwać ponownie świeżo pomalowane ściany i ponownie wydawać pieniądze...

Współpracuję z wykonawcami z innych branż, tj. geodeci, projektanci, usługi wykończeniowe, instalacyjne CO oraz Wod-Kan, co pozwala na bardzo elastyczne podejście do każdego zadania pod kątem końcowego zadowolenia klienta.

Posiadam uprawnienia:
  • Świadectwa kwalifikacji E i D (grupa 1 urządzenia i instalacje elektroenergetyczne - SEP).
  • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.
  • Autoryzacja firmy TECHOM w zakresie projektowania i wykonywania systemów SWWiN.
  • Autoryzacja firmy FiF w zakresie systemu F-Home (przewodowy system inteligentnego domu).
  • Autoryzacja firmy FiF w zakresie systemu F-Home Radio (bezprzewodowy system inteligentnego domu).
  • Certyfikat kalibracji przyrządu pomiarowego nr 0153/PKD/22/12.

SZANOWNY KLIENCIE PAMIĘTAJ ŻE:

  • SZYBKO I DOBRZE - NIE BĘDZIE TANIO !
  • SZYBKO I TANIO - NIE BĘDZIE DOBRZE !
  • DOBRZE I TANIO - NIE BĘDZIE SZYBKO !